plavecky hrad            sach             vojto p2    

 PLAVECKÝ HRAD

 

 SKAUTSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

 

 VOJTOV MEMORIÁL

 

Hore