radioaktivitaPrečo je rádioaktivita nebezpečná? Odkiaľ sa berie, a čo to vlastne je? A či sa s ňou dá žiť? Na otváracej družinovke vedeckej skupiny sa môžete tešiť na exkluzívnu prednášku od experta na radiáciu. Dozviete sa ako radiácia vzniká, ako na nás vplýva, ako sa voči nej chrániť a čo robiť v prípade ožiarenia. A neostaneme len pri teoretickej prednáške... Prednáška bude v piatok 8.12.2017 o 19:30 v klubovni. Predpokladaný koniec akcie je o 21:00. Treba si priniesť skautské šatky.

«PRIHLASOVANIE»

Pre koho je akcia určená: pre zbor PRIESKUMNÍCI a verejnosť

Kto je za akciu zodpovedný: Miroslav B.

Bodovanie: Max. 5b

Čo v prípade zlého počasia: Akcia bude za každého počasia