betlehemske svetlo2Tento rok budeme roznášať Betlehemské svetlo slávnostným sprievodom v piatok 22.12.2017 o 17:30 v dome integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti Rafael a v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. V sobotu 23.12.2017 v kostole kapucínov o 17:00 a o 18:00 v Blumentálskom kostole. V nedeľu 24.12.2017 budeme roznášať svetlo pri omšiach o 7:45 a 9:00 v kostole sv. Rodiny v Petržalke. Prosíme o pomoc pri roznášani Betlehemského svetla. V piato sa stretávame o 17:15 pred Technopolom. V sobotu sa stretávame o 16:30 pred kapucínskym kostolom. A v nedeľu o 8:00 pred kostolom sv. Rodiny v Petržalke. Ukončenie akcie bude v piatok o 19:00, sobotu o 18:30 a v nedeľu o 10:30. Treba si priniesť skautskú šatku a rovnošatu (kto má).

Prosíme prihlasujte sa na akciu:

«PRIHLÁSENIE»

Zodpovední: Martin H./Michal Č.

Bodovanie: max. 10b / za deň