registracia1Registrácia členov Slovenského skautingu, 91. zboru na rok 2018 prebehne v dvoch krokoch. Ak chceš byť naďalej členom nášho zboru, treba sa najprv zaregistrovať elektronicky «REGISTRÁCIA» do 5.1.2017!. Ak si bol registrovaný aj v roku 2017, stačí zadať meno, priezvisko a družinu. Následne do 31.1.2018 treba zaplatiť členský poplatok 20 € na stretnutí 7.1.2017 v hotovosti, alebo na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828. Variabilný symbol je rok narodenia člena a v informáciach pre príjemcu zadajte: Clenske 2018 a meno člena. Na stretnutí 7.1.2018 potom treba podpísať registráciu. Ak sa na registrácii nemôžete zúčastniť, kontaktujte zborového vodcu: «Martin HOMOLA»

«REGISTRÁCIA»