upratovanieJarné upratovanie klubovne začne v sobotu 14.4.2018. Treba si zobrať jedlo a pitie. Stretávame sa v klubovni medzi 10:00 a 10:30. Predpokladaný koniec je o 16:00.

Pre koho je akcia určená: pre oddiel Prieskumníci

Kto je za akciu zodpovedný: Veronika O./Mária Ž.

Bodovanie: Max. 5b

Čo v prípade zlého počasia: bude sa za každého počasia

«PRIHLÁSENIE» na akciu