tabor2018Tábor 2018 - Prieskumníci na hrade bude v spolupráci s Trnavským 1. oddielom Gondor. Táboriť budeme na kopci v Plaveckom Podhradí a budeme spolupracovať s belgickými skautmi na Plaveckom hrade. Podrobnejšie informácie o tábore nájdete v táborovom infoletáku «TÁBOROVÝ INFOLETÁK»

Odchod: 1. augusta sa stretávame o 9:00 !!! na hlavnej železničnej stanici
v Bratislave. Skauti z Trnavy sa stretávajú na vlakovej stanici v Trnave o 8:15 !!!
Trasa: Bratislava - Bratislava Devínska Nová Ves ⇒ Prenajatý autobus do Plaveckého Podhradia
Príjazd na parkovisko v Plaveckom Podhradí, pešo 15 minút na táborisko.
Príchod: plánovaný príjazd vlaku je 10. augusta o 15:00 na hlavnú železničnú stanicu
v Bratislave a pre skautov z Trnavy je príchod na železničnú stanicu v Trnave o 15:56.

Účastnícky poplatok za tábor treba uhradiť do 27.7.2018. Skauti ktorí idú iba na časť tábora, platia v hotovosti až na tábore, nie na účet!!!

Všetky informácie o tábore a účastnickych poplatkoch sa nachádzajú www.prieskumnici.sk → pre nás → TÁBOR 2018