sigma chata2017Družina Σ a Ξ sa stretnú na večeri zábavy a utužovania družinového ducha. Stretávame sa piatok 2.11.2018 o 18:45 pri klubovni na Ambroseho 13. Treba si zobrať šatku, jedlo, film, plavky, uterák, notebook, hygienické potreby. Predpokladané ukončenie akcie je sobotu 3.11.2018 o 12:00.

Prosíme prihlasujte sa na akciu «PRIHLÁSENIE»

Kto je za akciu zodpovedný: Richard D.

Bodovanie: max.5 b

Pre koho je akcia určená: pre družiny Σ a Ξ

Čo v prípade zlého počasia: Akcia je za každého počasia