novorocneSkautský nový rok 2019 privítame v nedeľu 13.1.2019. Zhodnotíme minulý rok a naplánujeme nové akcie. Stretávame sa o 16:30 v klubovni na Ambroseho 13. Treba si priniesť skautskú šatku a rovnošatu (ten kto má). Na akcii bude prebiehať aj registrácia na rok 2019. Je nutné aby ste sa prihlásili a to aj členovia ktorí sa nemôžu zúčastniť (v prihlásení vyberiete - Na akciu nemôžem prísť). Je to dôležité kvôli registrácii na rok 2019.  Koniec akcie bude o 17:30.

Oldskauti budú mať stretnutie v nedeľu 20.1.2019. Miesto a čas budú ešte upresnené.

«PRIHLÁSENIE ALEBO NEÚČASŤ»

Zodpovední: Martin H./Michal Č.