bowling2Družina gama bude mať v utorok 5.3.2019 v rámci družinovky, svoj prvý bowling vo fašiangovom období. Stretávame sa o 16:45 pred vchodom do bowlingového centra v Petržalke (Treba byť presný) «MAPA». Prosíme rodičov aby sa turnaja zúčastnili tiež, keďže sú aj pre nich pripravené ceny. Na akciu nie je potrebné sa prihlásiť, lebo je to v rámci družinovky.