j3l2018aPravá jar pre nás začína Jarným Trojkopčiakom. Príď s nami privítať jar. Na troch kopcoch na Teba čakajú tri úlohy, ktoré sľubujú veľa zábavy. Pre nočných roverov začína nočný trojkopčiak v piatok večer 22.3.2019 o 22:00 v klubovni, alebo o 22:45 na hlavnej železničnej stanici.(podmienka je vek viac ako 15 rokov) Nočný, vzhľadom na nedostatočný počet nebude. Denný trojkopčiak začína sobotu 23.3.2019 pre družinu gama o 8:00 pred klubovňou a pre ostatných o 9:00 na hlavnej železničnej stanici. Treba si priniesť jedlo a pitie na celý deň, samozrejme skautskú šatku, vhodnú obuv a oblečenie a 2x30 minútové MHD cestovné lístky. Trasa má približne 20 km s maximálnym prevýšením 426m/8km a pre gamu 10 km. Akcia sa bude konať za každého počasia. Ak sa akcie chceš zúčastniť treba sa na ňu prihlásiť «PRIHLÁSENIE» ak si to rozmyslíš, treba sa aspoň deň dopredu odhlásiť na tej istej stránke. Predpokladný príchod z nočného J3K je o 8:00 a z denného 19:00. Stránka J3K - http://j3k.13zbor.sk/

Kto je za akciu zodpovedný: nočný J3K /denný J3K Martin H./Tomáš S./Michal Č.

Maximálny počet bodov: 10b

Pre koho je akcia určená: pre kohokoľvek zo zboru PRIESKUMNÍCI (podmienka pre nočný J3K je vek minimálne 15 rokov.)

«PRIHLÁSENIE»