Účastnícky poplatok za tábor treba uhradiť do 25.7.2017. Kto príde iba na časť tábora, je možné ho uhradiť priamo na tábore.

Číslo účtu:SK4111000000002623252828  (2623252828/ 1100 Tatrabanka)        
Suma: € Podľa tabuľky               Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD,
(príklad – pre dátum narodenia 6. mája 1995, variabilný symbol bude 19950506)
V správe pre prijímateľa uveďte: priezvisko účastníka tabor2017

 IB=internetbanking

Č. Meno Družina Termín Účastnícky poplatok € Zaplatené
1. Martin H. Gurmáni 1.8.2017 - 10.8.2017    
2. Barbara D. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
3. Richard D. Sigma 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
4. Monika J. Orli 1.8.2017 - 10.8.2017  70 IB
5. Michal M. 3.8.2017 - 7.8.2017  nad 5 dní - 6€ noc/do 5 dní 8€ noc  
6. Tatiana J. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  95 IB
7. Maximilián Č. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  95 IB
8. Katarína P. 4.8.2017 - 10.8.2017  nad 5 dní - 4€ noc/do 5 dní 6€ noc  
9. František M. Ksí 1.8.2017 - 10.8.2017  70 IB
10. Lukáš M. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017   70 IB
11. Ruth M. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  70 IB
12. Andrej K. Orli 1.8.2017 - 10.8.2017  70 IB
13. Veronika O. 1.8.2017 - 10.8.2017  40 IB
14. Benjamin M. Ksí 1.8.2017 - 10.8.2017  60 IB
15. Ferdinand S. Ksí 1.8.2017 - 10.8.2017  70 IB
16. Tomáš S. Orli 1.8.2017 - 10.8.2017  40 IB
17. Marek Č. 1.8.2017 - 10.8.2017  40  
18. Júlia M. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  95 IB
19. Lea K. Orli 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
20. Rebeka L. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
21. Tereza Š. Lambda 5.8.2017 - 10.8.2017  95  
22. Lucia L. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  95 IB
23. Jakub S. Sigma 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
24. Petra J. 7.8.2017 - 10.8.2017  nad 5 dní - 9€ noc/do 5 dní 11€ noc  
25. Adrian S. 2.8.2017 - 6.8.2017   IB
26. Michal Dz. 1.8.2017 - 10.8.2017  40 IB + 80?
27. Daniel S. Sigma 1.8.2017 - 10.8.2017  95 IB
28. Marek G. 2.8.2017 - 6.8.2017 + Lucia S. nad 5 dní - 4€ noc/do 5 dní 6€ noc  
29. Ondrej Z. 1.8.2017 - 3.8.2017    
30. Kristína G. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  90 IB
31. Lucia K. 4.8.2017 - 10.8.2017  nad 5 dní - 4€ noc/do 5 dní 6€ noc  
32. Daniela M. Lambda 1.8.2017 - 10.8.2017  80 IB
33. Filip H. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  80 + 10 € registrácia IB
34. David L. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  110 IB
35. Katarína S. 2.8.2017 - 6.8.2017  nad 5 dní - 7€ noc/do 5 dní 9€ noc IB
36. Vladimír I. N 1.8.2017 - 10.8.2017  110 IB
37. Eliška K. 1.8.2017 - 6.8.2017  nad 5 dní - 9€ noc/do 5 dní 11€ noc  
38. Dominika P. 2.8.2017 - 6.8.2017  nad 5 dní - 7€ noc/do 5 dní 9€ noc  
39. Martin Č.    nad 5 dní - 8€ noc/do 5 dní 10€ noc  
40. Peter T. Orli 8.7.2017 - 10.8.2017  nad 5 dní - 9€ noc/do 5 dní 11€ noc  
41. Nasim B. Orli 8.7.2017 - 10.8.2017  nad 5 dní - 9€ noc/do 5 dní 11€ noc  
42. Michal Č. 1.8.2017 - 10.8.2017    
43. Martin L. Psí 1.8.2017 - 10.8.2017  90 IB
44. Miroslav B. 7.8.2017 -10.8.2017 4€ na noc IB
45. Jakub P. Sigma 1.8.2017 - 10.8.2017 90