Tábor 2018 - Prieskumníci na hrade bude v spolupráci s Trnavským 1. oddielom Gondor. Táboriť budeme na kopci v Plaveckom Podhradí a budeme spolupracovať s belgickými skautmi na Plaveckom hrade. Podrobnejšie informácie o tábore nájdete v táborovom infoletáku «TÁBOROVÝ INFOLETÁK»

«PRIHLÁŠKU NA TÁBOR»  treba odovzdať podpísanú najneskôr v deň odchodu na tábor 1.8.2018

Prosíme aby ste skontrolovali či sa náchádzte v zozname účastníkov tábora. Tu môžete skontrolovať, či platba prišla na účet. Ak sa tam nenachádzate, prosíme vyplňte prihlášku: «PRIHLÁSENIE NA TÁBOR»

Odchod: 1. augusta sa stretávame o 9:00 !!! na hlavnej železničnej stanici
v Bratislave. Skauti z Trnavy sa stretávajú na vlakovej stanici v Trnave o 8:15 !!!
Trasa: Bratislava - Bratislava Devínska Nová Ves ⇒ Prenajatý autobus do Plaveckého Podhradia
Príjazd na parkovisko v Plaveckom Podhradí, pešo 15 minút na táborisko.
Príchod: plánovaný príjazd vlaku je 10. augusta o 15:00 na hlavnú železničnú stanicu
v Bratislave a pre skautov z Trnavy je príchod na železničnú stanicu v Trnave o 15:56.

Účastnícky poplatok za tábor treba uhradiť do 27.7.2018. Skauti ktorí idú iba na časť tábora, platia v hotovosti až na tábore, nie na účet!!!

Číslo účtu:SK4111000000002623252828  (2623252828/ 1100 Tatrabanka)        
Suma: € Podľa tabuľky               Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD,
(príklad – pre dátum narodenia 6. mája 1995, variabilný symbol bude 19950506)
V správe pre prijímateľa uveďte: priezvisko tabor2018 (účastníka)

 IB=internetbanking

Na celý tábor 2018 idú:
Č. Meno Družina Termín Účastnícky poplatok Zaplatené
1. Tatiana J. 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 13.7.2018
2. Martin H. Gurmáni 1.8.2018 - 10.8.2018 100 €  PB
3. Benjamin M. Ksí 1.8.2018 - 10.8.2018 76 €  IB 26.7.2018
4. František M. Ksí 1.8.2018 - 10.8.2018 91 €  IB 26.7.2018
5. Viktor K. Ksí 1.8.2018 - 10.8.2018 120 €  IB 10.7.2018
6. Daniela M. Lambda 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 17.7.2018
7. Lucia L. Lambda 1.8.2018 - 10.8.2018 92 €  IB 23.7.2018
8. Peter B. N 1.8.2018 - 10.8.2018 120 €  IB 24.7.2018
9. Lea K. Orli 1.8.2018 - 10.8.2018 63 €  IB 19.7.2018
10. Monika J. Orli 1.8.2018 - 10.8.2018 63 €  IB 10.7.2018
11. Tomáš S. Orli 1.8.2018 - 10.8.2018 63 €  IB 16.7.2018
12. Dávid L. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 120 €  IB  4.7.2018
13. Filip H. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 84 €  IB  4.7.2018
14. Jakub I. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 120 €  IB 9.7.2018
15. Lukas M. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 93 €  IB 26.7.2018
16. Maximilián Č. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 82 €  IB 13.7.2018
17. Martin L. Psí 1.8.2018 - 10.8.2018 89 €  IB 24.7.2018
18. Marek Č. 1.8.2018 - 10.8.2018 63 €  PB
19. Michal Dz. 1.8.2018 - 10.8.2018 63 €  IB 27.7.2018
20. Veronika O. 1.8.2018 - 10.8.2018 60 €  IB 13.7.2018
21. Jakub S. Sigma 1.8.2018 - 10.8.2018 88 €  IB 9.7.2018
22. Richard D. Sigma 1.8.2018 - 10.8.2018 90 €  IB 25.7.2018
23. Vladimír I. Sigma 1.8.2018 - 10.8.2018 95 €  IB 21.7.2018
24. Zuzana Dz. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 60 €  IB 27.7.2018
25.  Regina N. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 16.7.2018
26.  Daniela D. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 19.7.2018
27.  Elin M. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 30.7.2018
28.  Pavol R. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 30.7.2018
29.  Jakub B. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 10.7.2018
30.  Sára B. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 10.7.2018
31.  Lucia V. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018  80 €  IB 30.7.2018
32. Alžbeta F. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 6.7.2018
33. Miroslava F. Trnava 1.8.2018 - 10.8.2018 80 €  IB 6.7.2018
34. Mária Ž. Orli 1.8.2018 - 10.8.2018  -  
35. Michal Č. 1.8.2018 - 10.8.2018  PB  PB
36. Ruth M. 1.8.2018 - 10.8.2018 71 €  IB 26.7.2018
37. Karolína A. Alfa 1.8.2018 - 10.8.2018 -  
38. Denisa S. Alfa 1.8.2018 - 10.8.2018 -  
39. Katarína P. 1.8.2018 - 10.8.2018 60 €  
 .          
Na tábor 2018 idú 4 - 8 nocí:
Č. Meno Družina Termín Účastnícky poplatok Zaplatené
39. Ferdinand S. Ksí 4.8. - 10.8. 9,20 € / noc  
40. Andrej K. Orli 1.8. - 3.8. + 7.8. - 10.8. 7,90 € / noc  
41. Eliška K. 1.8. - 5.8. 8,80 € / noc  
42. Jakub P. Sigma 6.8. - 10.8. 10,00 € / noc  
43. Lucia K. 1.8. - 5.8. 6,30 € / noc  
44. Marek G. 3.8. - 5.8. 8,00 € / noc  + Lucia S.
45. Martin Č. 3.8. - 5.8. 9,20 € / noc  
46. Michal M. 1.8. - 7.8. (2.8. - 6.8.) 7,50 € / noc  
47. Miroslav B. 4.8. - 5.8. a 9.8. - 10.8. 6,00 € / noc  
48. Daniel S. Sigma 4.8. - 10.8. 9,80 € / noc  
           
Na tábor 2018 idú menej ako 4 noci:
Č. Meno Družina Termín Účastnícky poplatok Zaplatené
49. Dominika P. 3.8. - 5.8. 8,80 € + 1 € = 9,80 € / noc  
50. Lucia Č. - H 4.8. - 6.8. 9,60 € + 1 € = 10 € / noc  ? IB 24.7.2018
51. Lukáš P. 3.8. - 5.8. 9,50 € + 1€ = 10 € / noc  
52. Pavol K. 4.8. - 5.8. 9,80 € + 1€ = 10 € / noc  
           
Na tábor 2018 nejdú
Č. Meno Družina      
1. Adrian S.      
2. Katarína S.      
3. Hana Z.      
4. Ľubica K.      
5. Willem K. Orli      
6. Kristína G. Lambda      
7. Lucia Ď. Orli      
8. Katarína B.      
9. Peter T. Orli      
10. Tereza Š. Lambda      
11. Michal G. Psí      
12.  Rebeka L. Lambda      
13. Barbara D. Lambda      
14. Kristína S. Orli      
15. Petra J.      
16. Nasim B. Orli      
17. Katarína B.