Pozývame skautov, turistov a nadšencov prírody na Vojtov memoriál, ktorý sa uskutoční sobotu 2. júna o 10:00 na Základnej škole Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave.  «MAPA»

Súťaž skautsko - turistických zručností a vedomostí sa koná na pamiatku nášho skautského brata Vojtecha Tótha, vášnivého turistu a fotografa. Okrem disciplín je pre účastníkov pripravený sprievodný program (výstava a prezentácia Vojtových fotografií).
Súťažiť sa bude individuálne v kategórii mladších (do 15 rokov) a starších (15 a viac rokov) v týchto disciplínach:

  • Táborníctvo - manuálne zručnosti (uzly, stavanie stanu, skladanie spacáka...) a teoretické znalosti z oblasti táborníctva (ohniská, určovanie počasia, starostlivosť o náradie...)
  • Prvá pomoc - poskytnutie prvej pomoci v prípade zlomenín, popálenín, dusenia...
  • Príroda - poznávanie bylín, kríkov, stromov (slovenské a zdomácnené druhy) a slovenských divo žijúcich zvierat (vzhľad, stopy, zvuky).
  • Hviezdy - slnečná sústava, hviezdy, súhvezdia, vesmírne prieskumné zariadenia, história skúmania vesmíru.
  • Orientácia v teréne - topografické a turistické značky, orientácia podľa Slnka a hviezd (južná a severná pologuľa), práca s buzolou, určovanie azimutu, práca s mapou, počítanie dĺžky cesty, známe objekty Slovenska.
  • Šifry - morzeovka, Cézarova šifra, semafór...

Program:
10:00 – 10:30   registrácia súťažiacich
10:30 – 13:30   súťaž
13:30 – 15:00   občerstvenie + vyhodnotenie súťaže

Prihlasovanie na Vojtov memoriál:

 {uniform form=4/}

vm5i