Skautska krizova cestaTradične na Kvetnú nedeľu budú naši skauti organizovať pod patronátom duchovnej divízie oddielu, krížovú cestu v kostole sv. Rodiny v Petržalke. Stretávame sa v nedeľu 25.3.2018 o 16:45 pred kostolom sv. Rodiny. Treba si zobrať rovnošatu a šatku. Akcia trvá do 18:00

«PRIHLÁSENIE»

Pre koho je akcia určená: zbor PRIESKUMNÍCI + duchovná divízia oddielu

Kto je za akciu zodpovený: Martin H./Veronika O.

Max. počet bodov: 10b