procesia4V nedeľu 8.4.2018 sa zúčastníme procesie na Kalváriu so sprievodom. Kto má záujem sa podieľať na čestnej stráži mal by prísť o 14:15 pred kostol sv. Cyrila a Metoda - zastávka SAV «MAPA». Treba si priniesť rovnošatu a šatku. Potrebujeme aspoň 10 ľudí do procesie. Akcia končí o 17:30.

 «PRIHLÁSENIE»

Kto je za akciu zodpovedný: Martin H.

Bodovanie: 10 b

Čo v prípade zlého počasia: ide sa za každého počasia