skautsky rokPo letných prázdninách a po náročnom letnom skautskom tábore prichádza čas znova sa začať stretávať so svojou družinou a oddielom. Tentoraz nebude spoločné stretnutie celého oddielu, ale bude postupne na prvých družinovkách spolu s radcami a vodcami. Stretnutie bude v klubovni na Ambroseho 13 v Petržalke.

Družina Gama Γ - utorok 4.9.2018 o 16:30

Družina Orlov, Sigma Σ, Ksí Ξ a Lambda λ - utorok 4.9.2018 o 18:00

Družina Psí Ψ, Fí Φ a noví záujemci nad 11 rokov - piatok 7.8.2018 o 18:00

Družina Ró ρ - piatok 7.8.2018 o 19:00

Prineste si prosím, skautskú šatku, skautský preukaz, prípadne skautskú rovnošatu. Na družinovkách dostanete USB s fotkami z tábora a ostatné informácie.