vojtov hrobZnovu prišiel čas zastaviť sa v spomienkach vrátiť sa k našim blízkym, postáť pred hrobom mlčky s pohľadom upretým do minulosti v tichom rozhovore zo zosnulými. Pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých si pôjdeme uctiť pamiatku nášho skautského brata Vojtecha, ktorý je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí.
Stretávame o 19:00 hod pred hlavných vchodom cintorína. Spolu sa potom presunieme k Vojtovmu hrobu. Treba si priniesť skautskú šatku. Predpokladaný koniec je o 20:00.

Na akciu nie je potrebné prihlásenie

Kto je za akciu zodpovedný: Veronika O.

Bodovanie: max. 5 b

Pre koho je akcia určená: pre zbor PRIESKUMNÍCI

Čo v prípade zlého počasia: Akcia je za každého počasia