registracia1 Ak chceš byť naďalej členom nášho 91. zboru Bratislava - PRIESKUMNÍCI, treba zaplatiť členský poplatok 20 € na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do 31.1.2019 alebo v hotovosti radcovi družiny kam člen patrí . Variabilný symbol je rok narodenia člena a v informáciách pre príjemcu zadajte clenske 2019 + priezvisko člena bez diakritiky. V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho a v informáciách pre príjemcu zadajte jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky. Súrodenci platia za dvoch členov 30 € a v prípade troch členov 35 €. Nový člen zároveň musí vyplniť a doniesť prihlášku svojmu radcovi na družinovke do 27.1.2019 «PRIHLÁŠKA»

Registráciu a zaplatenie členského príspevku môžete skontrolovať tu «REGISTRÁCIA»