oldcajovnaOldskauti sa stretávajú v nedeľu 20.1.2019 o 17:00 pred Quo Vadis na Hurbanovom námestí 1. Pri spoločnom posedení s občerstvením, naplánujeme akcie na rok 2019. Účasť je nutná aj kvôli registrácii na rok 2019. Prosím prihlasujte sa na akciu na našich www stránkach prieskumníkov.

«PRIHLÁSENIE NA AKCIU»

Pre koho je akcia určená: družina Gurmánov

Kto je za akciu zodpovedný: Václav Sz./Martin H.

Bodovanie: Max. 10b

Čo v prípade zlého počasia: akcia bude za každého počasia