stretko1Stretnutie všetkých členov skautského oddielu Prieskumníci sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 18:45 pred kostolom sv. Rodiny v Petržalke. Stretnutie končí o 20:00. Prineste si skautské šatky a rovnošaty. Na akcii budeme informovať o tábore, ukončíme bodovanie, rozdáme ocenenia, splnené výzvy a odborky. Spoločne naplánujeme stretnutia na ďalší školský rok. Akcia sa uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia. Prosíme prihláste sa na túto akciu. Kto nemôže prísť z akýchkoľvek dôvodov, v prihlasovaní vyplňte Nemôžem prísť (budeme vás potom kontaktovať). Kto sa chce zúčastniť ďakovnej pobožnosti, tak treba prísť o 17:45 pred kostol sv. Rodiny.

«PRIHLASOVANIE»

Pre koho je akcia určená: pre oddiel Prieskumníci

Kto je za akciu zodpovedný: Martin H./ Michal Č.

Čo v prípade zlého počasia: akcia bude za každého počasia