vylet2Sobotu 22.6.2019 bude prieskum družín Ψ, Φ,Γ  paleontologickej lokality Sandberg a Devínskej Kobyly. Treba si zobrať 2x60 minútový lístok MHD, jedlo a pitie na celý deň. Stretávame sa o 10:00 pred klubovňou. Predpokladaný koniec akcie je o 17:00.

«PRIHLÁSENIE» na akciu

Kto je za akciu zodpovedný: Tomáš S.

Bodovanie: 5 b

Pre koho je akcia určená: pre družiny Ψ (psí), Φ (fí) a Γ (gama)

Čo v prípade zlého počasia: ide sa za každého počasia