stretnutieNa začiatku školského roka naplánujeme akcie a družinovky, zhodnotíme tábor, oceníme niektorých členov a spoločne stanovíme vízie 91. zboru. Stretnutie sa bude konať v nedeľu 8.9.2019 o 17:00. Stretávame sa pred klubovňou. Stretnutie končí o 17:45!

Čo si treba priniesť: skautskú šatku, rovnošatu, prípadne zborové tričko
Pre koho je akcia určená:: Pre celý zbor
Čo v prípade zlého počasia:: Akcia bude za každého počasia
Bodovanie:: 20b
Kto je za akciu zodpovedný: Martin H., Michal Č. (Misco), Václav Sz.

Na akciu sa treba prihlásiť : «PRIHLÁSENIE NA AKCIU»