sach.origKaždoročný skautský šachový turnaj sa uskutoční sobotu 7.12.2019 na Základnej škole Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave.  Šachový turnaj je určený pre skautskú a širokú verejnosť, od začiatočníkov amatérov až po šachových expertov. Pre účastníkov je pripravené pohostenie a atraktívne ceny pre víťazov.

Prihlásenie na turnaj a výsledky turnaja: https://chess.swips.eu/sk/tournaments/3089202

Program šachového turnaja:

9:00 - 9:30 Privítanie a kontrola prítomnosti účastníkov turnaja.
9:30 - 12:30 Prvé až ôsme kolo turnaja. Na každé kolo je vyčlenených 20 minút
12:30 - 13:00 Vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien

Systém hry: 2 x 10 minút na partiu, 8 kôl podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach. Párovanie hráčov bude riadené softwarom na základe úspešnosti jednotlivých hráčov, preto je turnaj vhodný pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých hráčov.

Prihlásenie pre účastníkov: «PRIHLÁSENIE»

Prihlásenie pre usporiadateľov: «PRIHLÁSENIE»