upratovanieJarné upratovanie klubovne začne v sobotu 7.3.2020. Treba si zobrať jedlo a pitie, skatskú šatku, tričko. Stretávame sa v klubovni medzi 10:00. Predpokladaný koniec je o 13:30.

Pre koho je akcia určená: pre oddiel Prieskumníci

Kto je za akciu zodpovedný: Veronika O./Peter Š.

Bodovanie: Max. 5b

Čo v prípade zlého počasia: akcia bude sa za každého počasia

«PRIHLÁSENIE» na akciu