Aj tento rok Ťa chceme poprosiť o Tvoje 2 % z dane. Náš skautský zbor už dlhé roky systematicky pracuje s mládežou a deťmi z detského domova. Svojou činnosťou sa podieľa na formovaní osobnosti mladých chlapcov a dievčat, ktorým pomáhame napĺňať životné ciele. Aj vďaka Vám, ktorí ste nám venovali Vaše 2 percentá v roku 2020 sme sa mohli výrazne posunúť vpred. Sme presvedčení, že našou aktivitou dokážeme pritiahnuť k aktívnemu skautingu a teda aj k správnemu životnému štýlu mnoho ďalších chlapcov a dievčat, ktorí sa takto naučia aktívne a cielene využívať svoj voľný čas.

Veríme, že nepochybujete o dôležitosti poskytnúť deťom tieto zmysluplné aktivity. Venovaním dvoch percent pre 91. zbor Bratislava, podporíte naše a Vaše deti v ich osobnostnom rozvoji. Náš zbor je zárukou, že Vaše 2 percentá budú využité na rozvoj práce s mládežou, ktorá – akokoľvek to znie frázovito – je naša budúcnosť. Na záver nám dovoľte poďakovať sa Vám za rozhodnutie poskytnúť 2% z Vašich daní pre 91. skautský zbor Bratislava.


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO / SID:31801391/ Právna forma:Občianske združenie Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 91. Zbor Bratislava Sídlo Ulica: Ambroseho Číslo: 13 PSČ: 851 02 Obec: Bratislava

Pre zamestnancov vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2021, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2021. Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane, je posledný termín do 31.3.2021.

AKTUÁLNE TLAČIVO: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane

Pre tých ktorí si daňové priznanie podávajú sami, vypíšu príslušnú stranu tlačiva:

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a)  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
6.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
7.***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
8.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.