018.jpg

Vyberieme sa spolu na turistiku spojenú s opekačkou. Dáme deťom príležitosť sa navzájom spoznať a zahráme sa hry. Akcia sa bude konať 2.7. v piatok.  Stretávame sa ráno o 10:00 pred klubovňou. Odvezieme sa autobusom na Kolibu a odtiaľ si dáme prechádzku na Železnú studničku. Predpokladaný návrat je o  17:00 do klubovne.

Čo si treba priniesť: jedlo na opekanie, voda, pokrývka hlavy, skautské tričká, šatky, 2xpolhodinové lístky na autobus/ električenka (repelent a krém na  opaľovanie)

Kto je za akciu zodpovedný: Daniela M.

Pre koho je akcia určená: Družiny Gama, Beta, Chí

V prípade zlého počasia sa akcia ruší

Na akciu je potrebné sa prihlásiť:«PRIHLÁSENIE»