stretko1Stretnutie všetkých členov skautského oddielu Prieskumníci sa uskutoční v utorok 29.6.2021 o 19:00 pred kostolom sv. Rodiny v Petržalke. Stretnutie končí o 20:00. Prineste si skautské šatky a rovnošaty. Na akcii budeme informovať o tábore, rozdáme ocenenia, splnené výzvy, odborky a šatky. Spoločne naplánujeme stretnutia na ďalší školský rok. Akcia sa uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia. Prosíme prihláste sa na túto akciu. Kto nemôže prísť z akýchkoľvek dôvodov, v prihlasovaní vyplňte Nemôžem prísť.

«PRIHLASOVANIE»

Pre koho je akcia určená: pre oddiel Prieskumníci

Kto je za akciu zodpovedný: Martin H./ Michal Č.

Čo v prípade zlého počasia: akcia bude za každého počasia