images/akcie/no-image.jpg

Zdravíme všetkých skautov a skautky. Pred ukončením roku sa opäť stretneme a pripravíme klubovňu pre chystanie sa na tábor a svojím spôsobom poďakujeme našej klubovni, že nás opäť celý rok podržala. Budeme sa venovať hlavne (ale nie len) našej miestnosti > pripravíme a navŕtame miesta pre nástenky, upraceme podlahu, prejdeme si sklad atď. Stretneme sa o 14:00 v klubovni. Pomohlo by, aby sa z každej družiny zúčastnil aspoň 1 zástupca (pripomienka pre 4. oddiel Prieskumníci > po ukončení upratovania prebehne oddielova rada 4. oddielu).

«PRIHLASOVANIE»

Začiatok akcie: 24.06.2023 14:00

Kto je za akciu zodpovedný: Peter Š

Akcia je určená pre: 4. oddiel Prieskumníci