images/230828-184915_splav.jpg

Milé vĺčatá a skauti, rodičia a súrodenci, 6. oddiel Pútnici zaháji svoj skautský rok splavom na Malom Dunaji.
V sobotu 9. septembra sa stretneme 8:45 pri Technopole, zastávka Kutlíkova, odkiaľ sa presunieme do Vrakune. Cestou sa zastavíme pri Bobrej hrádzi, kde si dáme obed, zahráme sa a prejdeme sa na vyhliadku. Splav zakončíme pri Vodnej elektrárni Nová Dedinka, odkiaľ sa presunieme autobusom naspäť do Petržalky - Kutlíkova, mali by sme sa vrátiť do 19:00. Vítaní sú aj rodičia a súrodenci našich vĺčat a skautov. Prihláste sa prosím do stredy 6.9.2023. Plávacie vesty budú zabezpečené.

«PRIHLASOVANIE»

Začiatok akcie: 9.9. 8:45

Kto je za akciu zodpovedný: František Václav M.

Akcia je určená pre: Verejnosť, Gama, Beta, Chí, Delta