Sme 91. zbor Bratislava, nazývaný aj PRIESKUMNÍCI podľa oddielu v ktorom je prevažná časť skautov. Skautský zbor sídli v Bratislave - Petržalke na Ambroseho 13.

 

Zbor sa skladá z troch oddielov

6. oddielu Pútnici

4. oddielu Prieskumníci

2. oddielu Gurmáni

 • vĺčatá a včielky: 7 - 10 roční
 • skauti a skautky: 11 - 14 roční
 • rangeri a rangerky: 15 - 18 roční
 • roveri a roverky: 19 - 24 roční
 • dospelí skauti a skautky: 25 a vyššie
 •  

  Hlavná činnosť prebieha na oddielovkách (stretnutia). Okrem toho sa skauti, roveri a oldskauti stretávajú na svojich družinových aktivitách. Našou hlavnou náplňou je nesebecká pomoc druhým a prieskum v rôznych vedných oblastiach. Charakteristickou činnosťou oddielu je poradový výcvik na slávnostné akcie. Okrem toho chodíme na výlety, výpravy, exkurzie, súťaže, tábory a prieskumy.

  Máme viacero veľkých projektov:

  • patronát nad Plaveckým hradom o ktorý sa staráme v rámci projektu odklínanie hradov
  • medzi sebou máme deti z bratislavského detského domova
  • pripravujeme projekt "Späť k prameňom" v ktorom budeme hľadať, zaznačovať, preskumávať pramene riek
  • robíme čestnú stráž pri slávnostných príležitostiach
   
   

  R iadime sa skautským zákonom a našimi smernicami. Snažíme sa urobiť príťažlivejšou našu cestu k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať a rozhodovať sa v krízových situáciách. Chceme byť aktívnimi ľuďmi, ktorí nečakajú zo založenými rukami, ale spoznávajú samého seba, pracujú sa sebe, získavajú vôľu prekonávať svoje slabé miesta a vedia sa postarať sami o seba.