Sme  91. zbor Bratislava, nazývaný aj PRIESKUMNÍCI podľa oddielu v ktorom je prevažná časť skautov. Skautský zbor sídli v Bratislave - Petržalke na Ambroseho 13.

Zbor sa skladá z z dvoch oddielov:

4. oddielu PRIESKUMNÍCI

Oddiel sa skladá z družín:

 • skauti a skautky: 10 - 14 roční
 • roveri a roverky: 15 - 26 roční (študujúci)

2. oldskautského oddielu GURMÁNI

Oddiel sa skladá z ľudí ktorí majú nad 26 rokov a sú pracujúci.

19. oddiel má pre nedostatok členov pozastavennú registráciu

 Hlavná činnosť prebieha na oddielovkách (stretnutia). Okrem toho sa skauti, roveri a oldskauti stretávajú na svojich družinových aktivitách. Našou hlavnou náplňou je nesebecká pomoc druhým a prieskum v rôznych vedných oblastiach. Charakteristickou činnosťou oddielu je poradový výcvik na slávnostné akcie. Okrem toho chodíme na výlety, výpravy, exkurzie, súťaže, tábory a prieskumy.
Máme vicero veľkých projektov:

 • patronát nad Plaveckým hradom o ktorý sa staráme v rámci projektu odklínanie hradov
 • medzi sebou máme deti z bratislavského detského domova
 • pripravujeme projekt "Späť k prameňom" v ktorom budeme hľadať, zaznačovať, preskumávať pramene riek
 • robíme čestnú stráž pri slávnostných príležitostiach

obrazok1  obrazok2

   Riadime sa skautským zákonom a našimi smernicami. Snažíme sa urobiť príťažlivejšou našu cestu k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať a rozhodovať sa v krízových situáciách. Chceme byť aktívnimi ľuďmi, ktorí nečakajú zo založenými rukami, ale spoznávajú samého seba, pracujú sa sebe, získavajú vôľu prekonávať svoje slabé miesta a vedia sa postarať sami o seba.

onas11 

V rámci oddielu pracujú rôzne špecializované skupiny:

 • vedecká
 • novinárska
 • hradologická
 • športová
 • turistická
 • múzická
 • výcviková

 

Hore
Template by JoomlaShine