S novým rokom prichádza aj každoročná registrácia. Pre registráciu do Slovenského skautingu (SLSK) a nášho 91. zboru Bratislava:

1. Vyplň formulár do 25.01.2023. Pokiaľ potrebuješ novú skautskú košeľu alebo iný skautský materiál, tak to napíš vo formulári. Tí, ktorí už nechcú byť registrovaní, tak vyplňte tiež tento formulár a zaškrtnite že nechcete byť registrovaný.
Neodkladaj registráciu na neskôr, vyplň ju čo najskôr 

2. Vzhľadom na zvýšenie registračného poplatku do SLSK a narastajúce ceny sme museli zvýšiť členský poplatok aj my. Členský poplatok je 30€, za druhého člena rodiny je poplatok 25€ a za každého ďalšieho člena rodiny, ktorý má menej ako 18 rokov je poplatok 5€ (inak 20€) 
Na čo budú použité tieto financie?
- Prenájom klubovne
- Potrebný skautský materiál do klubovne
- Potrebný materiál na letné tábory
- Vybraný skautský materiál pre členov zboru

3. Poplatok za registráciu spolu s poplatkom za novú skautské košeľu zaplaťte na účet nášho skautského zboru SK4111000000002623252828 do 25.01.2023.
 - Variabilný symbol je 
rok narodenia člena (V prípade súrodencov zadajte variabilný symbol najmladšieho)
 - V informáciách pre príjemcu zadajte 
clenske 2023 + priezvisko člena bez diakritiky. (V prípade súrodencov zadajte v informáciách pre príjemcu jedno priezvisko a mená členov bez diakritiky)

Nový člen zároveň musí vyplniť a doniesť prihlášku svojmu radcovi na družinovke do 31.1.2023 «PRIHLÁŠKA»

Pod formulárom sa bude priebežne aktualizovať zoznam prihlásených členov