Tábor 2019 - Prieskumníci v džungli bude v spolupráci s Trnavským 1. oddielom Gondor. Táboriť budeme v skautskom táborisku Kozárovce. Podrobnejšie informácie o tábore nájdete v táborovom infoletáku «TÁBOROVÝ INFOLETÁK»

«PRIHLÁŠKU NA TÁBOR»  treba odovzdať podpísanú najneskôr v deň odchodu na tábor 1.8.2019

Dôležité! Je potrebné vyplniť doplňujúce údaje na konci tohoto dokumentu do 12.7.2019

Prosíme aby ste skontrolovali či sa náchádzte v zozname účastníkov tábora a či máte vyplnené doplňujúce údaje. Tu môžete aj skontrolovať, či platba prišla na účet.

Odchod: 1. augusta sa stretávame o 9:30 !!! na hlavnej železničnej stanici
v Bratislave. Skauti z Trnavy sa stretávajú na vlakovej stanici v Trnave o 9:00 !!!
Družina Gama: 5. augusta o 9:30 !!! na hlavnej železničnej stanici v Bratislave.
Trasa: Bratislava - Kozárovce pešo 15 minút na táborisko.
Príchod: plánovaný príjazd vlaku je 10. augusta o 13:58 na hlavnú železničnú stanicu
v Bratislave a pre skautov z Trnavy je príchod na železničnú stanicu v Trnave o 14:02.

Účastnícky poplatok za tábor treba uhradiť do 29.7.2019. Skauti ktorí idú iba na časť tábora (okrem gamy), platia v hotovosti až na tábore, nie na účet!!!

 

Číslo účtu:SK4111000000002623252828  (2623252828/ 1100 Tatrabanka)        
Suma: € Podľa počtu bodov na stránke prieskumnici.sk
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: rok narodenia účastníka/ov v tvare RRRR,
(pri viacerých účastníkov napíšte roky narodena v tvare RRRRRRRR)
V správe pre prijímateľa uveďte: Tabor priezvisko (účastníka/ov)
Skauti ktorí idú iba na časť tábora (okrem gamy), platia v hotovosti až na tábore, nie na účet!

 IB=internetbanking H=hotovosť